No rīkotājiem neatkarīgu iemeslu dēļ
Miestaru Gadatirgus
"Gabaliņš Latvijas Līgo" ir atcelts.
Tiekamies nākamajos pasākumos vasarā!